Komunikaty (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Kowale Oleckie , dn. 31.12.2013r. Wójt Gminy Kowale Oleckie OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Kowale Oleckie , działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ś

Dostawa paliw

Kowale Oleckie dn.30.12.2013r.  

Dostawa oleju opałowego

Kowale Oleckie dn.30.12.2013r.  

Odławianie psów

Kowale Oleckie dn.27.11.2013r.  

Wójt Gminy Kowale Oleckie poszukuje osoby na stanowisko kierowcy autobusu szkolnego na zastępstwo

Wójt Gminy Kowale Oleckie poszukuje osoby na stanowisko kierowcy autobusu szkolnego na zastępstwo, na czas określony obejmujący okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy kierowcy tj. od dnia 26 listopada 2013r. do 08 grudnia 2013r. w godz. od 530 do 1630. Trasa dowozu obejmuje miejscowości Leśny Zakątek, Dunajek, Borko

Wybór oferty na usługę doskonalenia zawodowego nauczycieli

Gmina Kowale Oleckie Kowale Oleckie dn.25.10.2013r. &nb