Komunikaty (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dowóz uczniów

Kowale Oleckie dn.31.12.2012r. Gmina Kowale Oleckie  

Wybór oferty na przebudowę przedwojennego targowiska w Kowalach Oleckich

Kowale Oleckie dn.27.12.2012r. Gmina Kowale Oleckie IGPU.271.19.1.2012 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY dotycząca przetargu nieogr

Dostawa sprzętu do zimowego utrzymania dróg

Kowale Oleckie dn.20.12.2012r. IGKm.271.13.3.2012.kl  

Wybór na dowóz młodzieży szkolnej

Kowale Oleckie dn.14.12.2012r. &

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w roku 2013 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w roku 2013 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia

Obwieszczenie - stacja demontażu pojazdów

Kowale Oleckie , dn. 14.11.2012r. Wójt Gminy Kowale Oleckie

Protokół z konsultacji społecznych na temat projektu „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Kowale Oleckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013 – 2014”

Protokół z konsultacji społecznych na temat projektu „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Kowale Oleckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013 – 2014” Konsultacje...

Wybór pompownie wody

Kowale Oleckie dn.04.09.2012r. Gmina Kowale Oleckie IGPU.271.14.1.2011