Komunikaty (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8. Choroba wystąpiła dotychczas u ptaków dzikich lub/i u drobiu w Polsce, Chorwacji, Szwajcarii, Danii, Holandii, Austrii, Bułgarii, w Niemczech oraz na Węgrzech. Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną...

Planowane polowanie zbiorowe w dniach 07-10.11.2016 r.

Zgodnie z §28 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz.U.2005 nr 61 poz. 548 z późn. zm.) Nadleśnictwo Czerwony Dwór powiadamia o planowanym polowaniu zbiorowym w dniach 07-10.11.2016 r. Polowanie będzie przeprowadzone...

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olecku

W związku z ogłoszeniem w dniu 03.10.2016r. w Dzienniku Ustaw RP pod poz. 1605 ustawy z dnia 23 września 2016r. „o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt”, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olecku uprzejmie informuje, że ze wskazanych przepisów wchodzących w życie od dnia...

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 20 września 2016 roku.

Na podstawie § 2 ust.1 i § 12 ust.3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania ( Dz.U. Nr 142, poz. 1161)  

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu -zarządzenie nr Or.0050.52.2016 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 13 września 2016 r. Kowale Oleckie, dn.13.09.2016 r.

Wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu - zarządzenie Nr Or.0050.33.2016 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 31 maja 2016 r. Wykaz obejmuje działki niezabudowane, położone przy budynkach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kowale Oleckie, 20 maja 2016 roku IGKm.OŚ.271.1.7.2016.PM Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Gmina Kowale Oleckie, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z...