Komunikaty (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wójt Gminy Kowale Oleckie ogłasza konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2018 Gminy Kowale Oleckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

OGŁOSZENIE Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz w związku z § 4 załącznika do Uchwały Nr II/8/10/rady...

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu -zarządzenie Nr Or.0050.73.2017 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 13 października 2017 r. Wykaz obejmuje działki o nr geodezyjnych: 462/9, 462/10 i 462/11, w obrębie Kowale...

Informacja na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu -zarządzenie Nr Or.0050.68.2017 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 21 września 2017 r. Wykaz obejmuje działki niezabudowane o nr geodezyjnych: 1) 183/1 - w obrębie Stożne, 2)...

OGŁOSZENIE Gmina Kowale Oleckie prowadzi rekrutację uczniów do projektu pn. „Cyfrowa edukacja w szkołach w gm. Kowale Oleckie” w terminie od 01.09.2017 r. do 15.09.2017 r.

Kowale Oleckie, 01 września 2017 roku OGŁOSZENIE Gmina Kowale Oleckie prowadzi rekrutację uczniów do projektu pn. „Cyfrowa edukacja w szkołach w gm. Kowale Oleckie” w terminie od 01.09.2017 r. do 15.09.2017 r. Projekt „Cyfrowa edukacja w szkołach w gm. Kowale Olec

Informacja - na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej (najemcy lokali) -zarządzenie Nr Or.0050.65.2017 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 11 września 2017 r. Kowale Oleckie, dn..11.09.2017 r.

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że w związku z podjętą przez Radę Gminy w Kowalach Oleckich uchwałą w sprawie zmiany nazw ulicy Mereckiego mieszkańcy przedmiotowej ulicy powinni dokonać następujących zmian

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że w związku z podjętą przez Radę Gminy w Kowalach Oleckich uchwałą w sprawie zmiany nazwy ulicy Mereckiego na ulicę Wspólna mieszkańcy przedmiotowej ulicy powinni dokonać następujących zmian: Urząd Skarbowy w Olecku, ul. Wojska Polskiego 7 – osoby prowadzące działalność gospodarczą...

Informacja - dwa wolne lokale mieszkalne do wynajęcia.

INFORMACJA Gmina Kowale Oleckie informuje, że posiada do wynajęcia dwa wolne lokale mieszkalne o pow. użytkowej 28,60 m² i 39,90 m², w budynku wielorodzinnym nr 4 w Monetach. Lokale składają się z pokoju z aneksem kuchennym oraz łazienki. Ogrzewanie w lokalach- grzejniki elektryczne. O wynajęcie lokalu mogą ...