Komunikaty (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogloszenie o wyborze oferty

Kowale Oleckie dn.17.12.2010r. WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE &nbs

Obwieszczenie biogazownia

Kowale Oleckie , dn.05.11.2010r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art.79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U.z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z póź.

Komunikat kredyt

Kowale Oleckie dn.03.11.2010r. WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE

Unieważnienie przetargu

Kowale Oleckie dn.22.10.2009r. Wójt Gminy Kowale Oleckie &nb

Komunikat SM NOWA

Kowale Oleckie , dn. 18.10.2010r. &nbs

Dowóz uczniów do szkół

Kowale Oleckie dn.27.08.2010r. WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE Fn.III.3410-11/2010r.

Przebudowa ulicy Głuchej w Kowalach Oleckich

Kowale Oleckie dn.18.06.2010r.