Komunikaty (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dyżur konsultantów Mobilnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich

Szanowni Państwo, Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 22.01.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich odbędzie się Dyżur konsultantów Mobilnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat dotacji unijnych zapraszamy w godzinach 09.00-13

OBWIESZCZENIE o konsultacjach społecznych

Ełk, dnia 18 grudnia 2015 r. OBWIESZCZENIE o konsultacjach społecznych Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013.1235 ze zm.)...

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowale Oleckie

W załączeniu Zasady przyznawania dofinansowania na pokrycie części kosztów związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowale Oleckie i wzór wniosku

Dot. najmu lokali - lista osób spełniających wymogi

Lista osób, spełniających wymogi do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Gminy Nr RG.0007.269.2014 z dnia 17 października 2014 r. (Dz.Urz.Woj.Warm.Maz.z 2014 r., poz.3543, zm.poz.3544) : 1.Maria Kaczmarczyk

Polowania zbiorowe

Zgodnie z §28 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz.U. 2005 nr 61 póz. 548 z późn. zm), Nadleśnictwo Czerwony Dwór powiadamia o planowanych polowaniach zbiorowych w dniach 27-28.10.2015 r. oraz 18-