Komunikaty (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja

Kowale Oleckie dn. 24.12.2014 r. IGKm.6220.5.1.2014 Regionalny Dyrektor Ochrony Środ

Zawiadomienie

Kowale Oleckie dn. 24.12.2014 r. IGKm.6220.5.1.2014.mk ZAWIADOMIENIE  

Postanowienie

Kowale Oleckie, dn. 19.12.2014 r. IGKm.6220.4.2014 POSTANOWIENIE o zawieszeniu postępowania administracyjnego Działając

Postanowienie

Kowale Oleckie, dn. 18.12.2014 r. POSTANOWIENIE o zawieszeniu postępowania administracyjnego

OBWIESZCZENIE

Kowale Oleckie dn. 10.12.2014 r. IGKm.6220.3.2014 DECYZJA Na podstawie art. 50 § 1, art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K

Wójt Gminy Kowale Oleckie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowale Oleckie”, które realizowane będzie w 2015 roku, w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna”

Ogłoszenie Wójta Gminy Kowale Oleckie Wójt Gminy Kowale Oleckie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowale Oleckie”, które realizowane będzie w 2015 roku, w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających...

Wybór oferty

Kowale Oleckie, dn. 08.12.2014 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY dotycząca przetargu nieograniczonego: ,, Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Kowale Oleckie” Zgodnie z art. 92 ustawy z d

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowale Oleckie w części obrębu geodezyjnego Kowale Oleckie, Monety, Gorczyce i Kucze. &nbs

Obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 06 listopada 2014 r. Na podstawie art.53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003r Nr 80, poz.717 ) podaje się do