Komunikaty

Zaproszenie na sesję 28 grudnia 2018 r.

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz . U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.  ) zwołuję sesję Rady Gminy Kowale Oleckiew dniu 28 grudnia 2018 roku ( piątek ) o godz. 10oo    w  sali  konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich ( II piętro ).

 

Proponuję następujący porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad;
 2. Wybór sekretarza;
 3.  Przedstawienie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian;
 4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;  
 5.  Sprawozdanie z działalności Wójta  w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;
 6.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kowale Oleckie;    
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowale Oleckie na lata 2018– 2024;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na 2018 rok;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowale Oleckie na lata 2019 – 2024:

 a) przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,

       b) przedstawienie opinii Komisji Planowania, Budżetu i Finansów,

       c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym  

           przez Wójta Gminy Kowale Oleckie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej

           Prognozy Finansowej,

d) odczytanie projektu uchwały,

e) dyskusja nad projektem uchwały.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowale Oleckie na 2019 rok:

      a) przedstawienie projektu budżetu,

      b) przedstawienie opinii Komisji Planowania, Budżetu i Finansów,

      c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Olsztynie o przedłożonym

          przez Wójta Gminy projekcie uchwały budżetowej,

      d) odczytanie projektu uchwały budżetowej,

      e) dyskusja nad projektem uchwały.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał dotyczących uchwalenia statutów sołectw;
 3. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na rok 2019;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy;
 5. Wolne wnioski i informacje;
 6.  Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                            Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                                                     Teresa Truchan

 

 

 

Przed sesją , o godz. 9 00  , w Gminnym Centrum Kultury ( galeria ,, Pod Skosem ‘’)

odbędzie się spotkanie ,, opłatkowe’’,  na które serdecznie Państwa zapraszam.    

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 grudnia 2018 12:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kacprzyk
Ilość wyświetleń: 394
18 grudnia 2018 12:15 (Wojciech Kacprzyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)