Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z oględzin

Kowale Oleckie, dnia 25 maja 2020 roku IGKm.6132.6.2020 Zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z oględzin Działając na podstawie art. 75 § 1 oraz art. 79 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)

Zarządzenie nr Or.0050.21.2020 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), oraz stosownie do uchwały Nr XIII/102/08 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie określenia...

Zarządzenie nr Or.0050.20.2020 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), oraz stosownie do uchwały Nr XIII/102/08 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad...

Zawiadomienie o odwołaniu przeprowadzenia dowodu z oględzin

Oleckie, dnia 16 marca 2020 roku IGKm.6132.5.2020 Zawiadomienie o odwołaniu przeprowadzenia dowodu z oględzin Działając na podstawie art. 77 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania ad

Zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z oględzin

Kowale Oleckie, dnia 03 marca 2020 roku IGKm.6132.4.2020 Zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z oględzin Działając na podstawie art. 75 § 1 oraz art. 79 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks p

OBWIESZCZENIE STAROSTY OLECKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn....

Wójt Gminy Kowale Oleckie ogłasza konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2020 Gminy Kowale Oleckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 5a ust. 1 w powiązaniu z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz w związku z § 4 załącznika do Uchwały Nr II/8/10/rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego...