Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu - „Przebudowa gminnej drogi publicznej Nr 138048N, relacji Pogorzel gm. Gołdap - Borkowiny” w systemie zaprojektuj i wybuduj

Data opublikowania 2019/10/07 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2019/10/22

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej w m. Szeszki od km 0+000 do km 0+817 na działkach nr 79, 86/1 oraz 69

Data opublikowania 2019/09/25 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2019/10/10

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 138015N w m. Czukty dł. 0,271 km oraz drogi gminnej na działce nr 137 długości 0,169 km

Data opublikowania 2019/09/06 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2019/09/20

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Kowale Oleckie oraz Sokółki

Data opublikowania 2019/08/27 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2019/09/11

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Sokółkach

Data opublikowania 2019/08/21 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2019/08/29

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 138015N w m. Czukty dł. 0,271 km oraz drogi gminnej na działce nr 137 długości 0,169 km

Data opublikowania 2019/08/16 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2019/09/02

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Sokółkach

Data opublikowania 2019/07/29 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2019/08/06

publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Kowale Oleckie: nieruchomość gruntowa niezabudowana, o numerze geodezyjnym 268/25, w obrębie Kowale Oleckie, przy ulicy Kościuszki nr 90, Kw.OL1C/00040795/2

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2018 r., poz.2204, z późn.zm.) i § 3, 4, 6 i 15 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz ro

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy, w obrębie geodezyjnym Rogówko, Kw.OL1C/00002102/0

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2018 r., poz.2204, z późn.zm.) i § 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowa