Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Kowalach Oleckich na Przedszkole, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Jadłodajnię

Data opublikowania 2020/07/24 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2020/08/10 Działając na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.

Zarządzenie nr Or.0050.46.2020 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Kowale Oleckie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), zarządzam co następuje: § 1. 1. Podaję do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości...

Zarządzenie nr Or.0050.45.2020 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Kowale Oleckie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), zarządzam co następuje: § 1. 1. Podaję do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości...

Zapytanie ofertowe - Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokółkach

Data opublikowania 2020/06/10 Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Data składania ofert lub wniosków: 2020/06/19

Zarządzenie nr Or.0050.37.2020 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Kowale Oleckie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), zarządzam co następuje: § 1. 1. Podaję do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości...

VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE ogłasza VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy Przedmiotem sprzedaży są: 1. Płyty drogowe betonowe, pełne, zbrojone (używane – rok produkcji 1974), o wymiarach: 3 m x 1,25 m, w ilości ogółem – 38 sztuk. Cena 1 szt. – 120,00...

Zarządzenie nr Or.0050.26.2020 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 09 kwietnia 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Kowale Oleckie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), zarządzam co następuje: § 1. 1. Podaję do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargach na sprzedaż...

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE ogłasza V publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy

Przedmiotem sprzedaży są: 1. Płyty drogowe betonowe, pełne, zbrojone (używane – rok produkcji 1974), o wymiarach: 3 m x 1,25 m, w ilości ogółem – 38 sztuk. Cena 1 szt. – 120,00 zł netto. 2. Trylinka betonowa, zbrojona (używana – rok produkcji 1974), o wymiarach: 35 cm x 35 cm, w ilości – 700 szt. Cena...

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Kowale Oleckie

Data opublikowania 2020/03/23 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2020/03/31

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE ogłasza IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy

Przedmiotem sprzedaży są: 1. Płyty drogowe betonowe, pełne, zbrojone (używane – rok produkcji 1974), o wymiarach: 3 m x 1,25 m, w ilości ogółem – 38 sztuk. Cena 1 szt. – 120,00 zł netto. 2. Trylinka betonowa, zbrojona (używana – rok produkcji 1974), o wymiarach: 35 cm x 35 cm, w ilości – 700 szt. Cena...