Komunikaty

Informacja „Przebudowa drogi gminnej nr 138072N w m. Stożne”

 efr_row.jpgprow_2014.jpgherb_maly.jpg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 138072N w m. Stożne”współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Informacja

Gmina Kowale Oleckie zakończyła realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 138072N w m. Stożne”. Inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Celem operacji jest poprawienie warunków bezpieczeństwa dowozu uczniów do szkoły podstawowej w Stożnem poprzez ulepszenie infrastruktury technicznej.

W okresie realizacji umowy wykonano cały zakres robót związany z przebudową odcinka 156 m drogi obejmujący następujące zasadnicze rodzaje robót: roboty przygotowawcze: wyznaczenie (odtworzenie)  trasy i punktów wysokościowych; zdjęcie warstwy humusu; wykonanie wykopów w gruncie kat. I – IV; wykonanie nasypów; kanalizację deszczową: wykonanie wykopów w gruncie kat. I – IV oraz roboty instalacyjne, wykonanie podbudowy: koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego; roboty  wykończeniowe: umocnienie skarp, rowów i ścieków; wykonanie elementów ulic: krawężniki betonowe, chodniki z brukowej kostki betonowej, obrzeża betonowe, wjazdy i wyjazdy z bram.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 145 980,78 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 92 887,00 zł

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 września 2019 11:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kacprzyk
Ilość wyświetleń: 244
15 października 2019 11:12 (Wojciech Kacprzyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 października 2019 11:10 (Wojciech Kacprzyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 października 2019 11:09 (Wojciech Kacprzyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)