Komunikaty

Wójt Gminy Kowale Oleckie ogłasza konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2020 Gminy Kowale Oleckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie  art. 5a ust. 1 w powiązaniu z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz w związku  z § 4 załącznika do Uchwały Nr II/8/10/rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

 

Wójt Gminy Kowale Oleckie

ogłasza konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2020 Gminy Kowale Oleckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                     

i o wolontariacie

I. Cel konsultacji

Celem konsultacji jest zapewnienie form dialogu społecznego oraz wzajemnego uzyskania informacji i opinii w zakresie współpracy i podejmowania aktów prawa miejscowego.

II. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2020 Gminy Kowale Oleckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

III. Termin konsultacji

Konsultacje rozpoczną się 08 listopada 2019 roku i zostaną zakończone w dniu 22 listopada 2019 roku.

IV. Forma konsultacji:

1) elektroniczna na adres: gmina@kowaleoleckie.eu

2) pisemnie na adres: Urząd Gminy w Kowalach Oleckich, ul. Kościuszki 44, 19 -420 Kowale Oleckie,

3) faxem na numer: 87 523 82 79,

4) osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich, ul. Kościuszki 44, 19 – 420 Kowale Oleckie, w godzinach pracy urzędu.

Projekt uchwały oraz formularz konsultacji stanowią załącznik do ogłoszenia.

 

Kowale Oleckie, 28.10.2019 roku

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 listopada 2019 15:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kacprzyk
Ilość wyświetleń: 116
08 listopada 2019 15:09 (Wojciech Kacprzyk) - Dodanie załącznika [rg0007______2019_r__roczny_program_wspolpracy_na_2020_r.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 listopada 2019 15:09 (Wojciech Kacprzyk) - Dodanie załącznika [formularz_konsultacji_2.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 listopada 2019 15:08 (Wojciech Kacprzyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)