Komunikaty

Zawiadomienie o odwołaniu przeprowadzenia dowodu z oględzin

Oleckie, dnia 16 marca 2020 roku

IGKm.6132.5.2020

 

Zawiadomienie

o odwołaniu przeprowadzenia dowodu z oględzin

 

Działając na podstawie art. 77 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego i mając na uwadze troskę o zdrowie i bezpieczeństwo ludzi,
w związku z epidemią koronawirusa w Polsce,
zawiadamiam o odwołaniu zaplanowanych na dzień 17 marca 2020 r., o godz. 12:00 oględzin nieruchomości – działka o nr geod. 158, obręb Kowale Oleckie, gm. Kowale Oleckie, w sprawie nielegalnej wycinki drzew na terenie w/w działki.

Nowy termin przeprowadzenia dowodu z oględzin zostanie wyznaczony niezwłocznie po odwołaniu na  obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

 Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Kowale Oleckie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kowale Oleckie i listownie – stronom postępowania i świadkom.

Otrzymują:

  1. Strony postępowania według akt sprawy.
  2. Świadkowie postępowania według akt sprawy.
  3. a/a.

Publikacja:

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich.

2. BIP Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 marca 2020 10:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kacprzyk
Ilość wyświetleń: 98
16 marca 2020 10:20 (Wojciech Kacprzyk) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_odwolanie_terminu_ogledzin.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 marca 2020 10:20 (Wojciech Kacprzyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)