Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa pomocy dydaktycznych do szkoły podstawowej w Sokółkach oraz sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w gminie Kowale Oleckie

Data opublikowania 2019/01/11
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Data składania ofert lub wniosków: 2019/01/22

Kowale Oleckie dn. 08.03.2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Nazwa

Gmina Kowale Oleckie

Osoby do kontaktów w sprawie zamówienia

Maciej Kozłowski

Adres

ul. Kościuszki 44

Kod pocztowy

19-420

Miejscowość

Kowale Oleckie

Województwo

warmińsko-mazurskie

Telefon

87 523 82 79

Faks

87 523 82 79

Poczta e-mail

gmina@kowale.fr.pl

Adres internetowy (URL)

http://gminakowaleoleckie.idcom-web.pl/

 

II. TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Rodzaj zamówienia: - dostawa

2. Tryb udzielenia zamówienia - przetarg nieograniczony

3. Nazwa zamówienia:

Dostawa pomocy dydaktycznych do szkoły podstawowej w Sokółkach oraz sprzętu komputerowego do szkól podstawowych w gminie Kowale Oleckie – cz. nr 2

 

III. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 

1. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa, firma i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium Najniższa cena

Liczba pkt w kryterium

Termin dostawy

Razem

1.

ACTIWA, 91-149 Łódź, ul. Grabieniec 18 lok. 49

 

cz. nr 2 – 60 pkt

 

cz. nr 2 – 40 pkt

cz. nr 2 – 100 pkt

 

2. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano: cz. 2

Nazwa Wykonawcy

ACTIWA

Adres:

ul. Grabieniec 18 lok. 49

Kod pocztowy

91-149

Miejscowość

Łódź

Województwo/Kraj

łódzkie/Polska

Telefon

87 566 26 10

faks

87 565 70 90

Poczta e-mail

handlowy@actiwa.pl

 

Data złożenia oferty

22.01.2019 r.

 

 

 

3. Uzasadnienie wyboru oferty:

 

Uzasadnienie faktyczne

 

Oferta Wykonawcy spełnia wszelkie kryteria określone w SIWZ przez Zamawiającego oraz uzyskała największą sumę punktów ww ocenie ofert spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

Uzasadnienie prawne

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu nieustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

Wójt Gminy Kowale Oleckie

Krzysztof Locman

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2019 09:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maciej Kozłowski
Ilość wyświetleń: 772
29 marca 2019 12:30 (Maciej Kozłowski) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 marca 2019 13:46 (Maciej Kozłowski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 lutego 2019 10:43 (Maciej Kozłowski) - Dodanie załącznika [zaw_uniewaz_postep.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)