Budżet (2004)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budżet gminy na rok 2004

UCHWAŁA Nr XIII/108/2004 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie budżetu gminy na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , zm . z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz....