Budżet (2006)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 46 / 2006 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 22 sierpnia 2006 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia i Gminnego Centrum Kultury i Sportu za I półrocze 2006r.

Zarządzenie Nr 46 / 2006 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 22 sierpnia 2006 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia i Gminnego Centrum Kultury i Sportu za I półrocze 2006r. Na pods ...

UCHWAŁA Nr XXXVII/247/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2006

UCHWAŁA Nr XXXVII/247/2006 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2006 Na podstawie art. art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z...

UCHWAŁA Nr XXXV/232/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2006

UCHWAŁA Nr XXXV/232/2006 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 17 lutego 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2006 Na podstawie art. art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. Nr 169, poz. 1420 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym...

XXXIV/219/05 budzet na rok 2006

UCHWAŁA Nr XXXIV/219/2005 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Gminy na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591, zm . z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz....