Budżet (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr RG.0007.198.2013 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 8 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013

Na podstawie art. art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2013 poz. 885, z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. ) Rada Gminy uchwala, co następuje: &nb