Budżet (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr RG.0007.264.2014 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014

Na podstawie art. art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2013 poz. 885, zm. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) Rada Gminy uchwala, co...

UCHWAŁA Nr RG.0007.254.2014 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014

Na podstawie art. art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2013 poz. 885, zm. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 ) Rada Gminy uchwala, co...

UCHWAŁA Nr RG.0007.250.2014 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014

Na podstawie art. art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2013 poz. 885, zm. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) Rada Gminy uchwala, co następuje: ...