Budżet (2007)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr VIII/45/2007 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007

UCHWAŁA Nr VIII/45/2007 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007 Na podstawie art. art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym...

UCHWAŁA Nr VI/36/2007 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007

UCHWAŁA Nr VI/36/2007 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007 Na podstawie art. art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym...

UCHWAŁA Nr V/25/2007 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007

UCHWAŁA Nr V/25/2007 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007 Na podstawie art. art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym...

Zarządzenie Nr 13/2007 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok.

Zarządzenie Nr 13/2007 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok. Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104; zm. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170,...

UCHWAŁA NR III/17/2006 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kowale Oleckie na 2007 rok

UCHWAŁA NR III/17/2006 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kowale Oleckie na 2007 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. 2002 r. Nr 23, poz....