Budżet (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XII-98-07 dot. zm. w budż. Gminy na rok 2007

Treść zamieszczona w dziale Uchwały Rady Gminy.

Uchwała Nr XII/96/07 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowale Oleckie na 2008 r.

Uchwała Nr XII/96/07 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowale Oleckie na 2008 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. z...

UCHWAŁA Nr XI/90/07 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007

UCHWAŁA Nr XI/90/07 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007 Na podstawie art. art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym...